itekst.pl
ŁÓDŹ
MIASTO KREATYWNE I AKADEMICKIE
STRONA GŁÓWNA   WYDARZENIA   HISTORIA   MIEJSCA   FIRMY   OSOBY  
Liczba mieszkańców Łodzi: zaczęło się od 150 osób w 1534 roku
4 kwietnia 2016 r.  /  Historia

Pierwszy spis ludności Łodzi przeprowadzono w 1534 roku, przeszło 100 lat od momentu nadania praw miejskich. Spis wykazał, że w Łodzi mieszkało około 150 osób. Mieszkańcy zajmowali 30 domów, a w mieście pracowało 6 karczm i 6 zakładów rzemieślniczych.

Wiele czasu upłynęło zanim populacja znacząco się zwiększyła. Kolejna wzmianka historyczna pochodzi z 1777 roku i według niej Łódź zamieszkiwało wówczas 320 osób. W ciągu 200 lat od poprzedniego badania ludność Łodzi zwiększyła się raptem o 243 osoby.

W 1820 roku Łódź zamieszkiwało już 767 osób, czyli w ciągu 50 lat nastąpił znaczący, dwukrotny przyrost populacji.

Dziesięć lat później, w 1830 roku, w Łodzi mieszkało już 4343 mieszkańców. Wszystko za sprawą decyzji administracji Królestwa Polskiego, która wytypowała Łódź do budowy dzielnic przemysłowych.

Przemysłowy rozwój miasta przełożył się na jeszcze większą dynamikę przyrostu populacji. W 1843 roku Łódź zamieszkiwało już 15764 osób.

W 1857, czyli czternaście lat później, było już 39420 mieszkańców.

Kilka lat później, w 1861 roku, bieg wydarzeń przerwał kryzys surowcowy, który doprowadził do upadku połowę fabryk. Przyrost mieszkańców zatrzymał się na pewien czas w miejscu i w 1865 roku Łódź zamieszkiwało 40121 osób.

Kryzys na szczęście nie trwał długo i już w 1877 roku w Łodzi mieszkało 51385 osób.

W 1895 r. Łódź liczyła 168,512 ludności, w 1900 r. 283,206, w 1905 r. 343,944, a w 1919 aż 477,862 osób.

W przeddzień wybuchu II Wojny Światowej w 1939 roku Łódź liczyła 672,000 mieszkańców.

Po wojnie w 1945 roku populacja Łodzi skurczyła się o ponad połowę do 292,328 osób, ale wystarczyło tylko 5 lat, by ludność przyrosła do 620,273 mieszkańców w 1950 r.

W kolejnych latach liczba mieszkańców Łodzi systematycznie rosła, osiągając największy wynik 852,000 mieszkańców w 1989 roku.

Dziś Łódź zamieszkuje około 730,000 osób.Łódź!