itekst.pl
Miasto kreatywne i akademickie
WYBIERZ KATEGORIĘ:
Historia
Pierwszy spis ludności Łodzi przeprowadzono w 1534 roku, przeszło 100 lat od momentu nadania praw miejskich.
Łódź stała się miastem 29 lipca 1423 roku. Prawa miejskie zostały nadane w Przedborzu decyzją króla Władysława Jagiełły, a sam akt oparto o prawo magdeburskie.
Łódź!