itekst.pl
ŁÓDŹ
MIASTO KREATYWNE I AKADEMICKIE
STRONA GŁÓWNA   WYDARZENIA   HISTORIA   MIEJSCA   FIRMY   OSOBY  
Mało które polskie miasto wydało tylu sławnych pisarzy czy poetów. Panteon łódzkich pisarskich gwiazd otwiera Julian Tuwim, twórca legendarnych wierszy dla dzieci i dorosłych.
Pierwszy spis ludności Łodzi przeprowadzono w 1534 roku, przeszło 100 lat od momentu nadania praw miejskich.
Łódź miała swój symboliczny udział w światowej historii komputerów.
Łódź stała się miastem 29 lipca 1423 roku. Prawa miejskie zostały nadane w Przedborzu decyzją króla Władysława Jagiełły, a sam akt oparto o prawo magdeburskie.
Łódź!